तब्बल 16 तासांनी बोअरवेलमध्ये अडकलेल्या मुलाला बाहेर काढलं!

बोअरवेलमध्ये गुदमरलेले 16 तास!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

More Photo Gallery