एक रेमडेसिवीर इंजेक्शन 35 हजारात, रुग्णालयाच्या वॉर्डबॉयकडूनच काळाबाजार, पोलिसांकडून मोठ्या रॅकेटचा पर्दाफाश

एक वॉर्डबॉय रुग्णांच्या नातेवाईकांना चढ्या दराने रेमडेसिवीर इंजेक्शन विकायचा (Satara Police arrest four accused who black marketing of Remdesivir Injection)

Coronavirus Tracker

Data Till May 09, 10:00 AM

आपले राज्य

Fuel Prices in Top Cities (May 10, 2021)

see more