Alcohol Queue Archives - TV9 Marathi

दारु खरेदीतही ‘लेडीज फर्स्ट’, भिवंडीत वाईन शॉपबाहेर तळीरामांकडून बायकोला रांगेत उभं करण्याचे प्रकार

काही तळीरामांनी आपल्या बायकांनाच वाईन शॉपबाहेरील रांगांमध्ये उभं केल्याचे प्रकार भिवंडीत समोर आले आहेत (Womens are in queue for alcohol in Bhivandi).

Read More »