मोबाईल नाही, कानाला फक्त बोट लावून बोला, हिंगोलीतील तरुणाचं संशोधन

ऑडिओ ब्लूटूथचा पर्याय आहेच, पण हिंगोलीतील एका तरुणाने ध्वनी लहरींच्या माध्यमातून कानाला बोट लावून बोलण्याची सोय केली आहे. त्याच्या या संशोधनाची सध्या जोरदार चर्चा आहे.