वसईत पुराच्या पाण्यात 14 वर्षांचा मुलगा वाहून गेला

वसईमध्ये पुराच्या पाण्यात 14 वर्षांचा पावन प्रजापती हा मुलगा वाहून गेला. पोलिस प्रशासन पावनचा शोध घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत.