Conjunction Fallacy Archives - TV9 Marathi

BLOG: स्पष्टपणे विचार करण्याची कला : गालावर तीळ असलेल्या गोऱ्या मुली : नेमकेपणामुळे होणारा गोंधळ

संशोधक दानिअल केहन्मन आणि आमोस त्वार्स्की यांनी यावर बरंच संशोधन केलं आहे. ते म्हणतात अगदी उच्चशिक्षित लोकदेखील या ‘Conjunction Fallacy’ पासून वाचू शकत नाहीत. यामुळे ते चुकीचे निर्णय घेऊन मोकळे होतात. म्हणजे नेमकं काय ते आपण काही उदाहरणांतून पाहू (Art of thinking clearly Conjunction Fallacy).

Read More »