e-token facility for liquor purchase Archives - TV9 Marathi

दारु खरेदीसाठी आता ई-टोकन सुविधा, राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडून अनोखी उपाययोजना

राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने दारु खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांसाठी ई-टोकन सुविधा उपलब्ध केली आहे (e-token facility for liquor purchase).

Read More »