How to Think Archives - TV9 Marathi

BLOG: स्वत:ची इतरांशी तुलना करण्याचा धोका

आपण इतरांच्या तुलनेत जास्त चांगलं असावं, असं वाटणं हे जरी नैसर्गिक असलं, तरी असं नेहमी तुलना करून आपण नेहमी स्वतःला इतरांच्या तुलनेत कमी लेखतो. मात्र, असं करुन आपण स्वतःचं नुकसान तर करत नाहीत ना, हे बघितलं पाहिजे.

Read More »