कुणबी X मराठे = वाद! कुणबींना मराठे ओबीसीत का नको? कुणबी-मराठ्यांमधील नेमका वाद काय?

कुणबी X मराठे = वाद! कुणबींना मराठे ओबीसीत का नको? कुणबी-मराठ्यांमधील नेमका वाद काय?

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *