Sangli Rain Flood : हरिपूर गावात 2000 लोक अडकले, सैन्य दलाकडून बचावकार्य सुरु

Sangli Rain Flood : हरिपूर गावात 2000 लोक अडकले, सैन्य दलाकडून बचावकार्य सुरु

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *