पुणे-कोल्हापूरकडे जाणाऱ्या 24 गाड्या रद्द, कोकणकडे जाणारी वाहतूकही ठप्प

पुणे-कोल्हापूरकडे जाणाऱ्या 24 गाड्या रद्द, कोकणकडे जाणारी वाहतूकही ठप्प

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *