शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबवण्यासाठी अफू शेती कायदेशीर करा : करणी सेना

शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबवण्यासाठी अफू शेती कायदेशीर करा : करणी सेना

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *