अहमदनगर : ठिबक सिंचनच्या पाईपमध्ये अडकलेल्या काळविटांची सुटका

अहमदनगर : ठिबक सिंचनच्या पाईपमध्ये अडकलेल्या काळविटांची सुटका

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *