आखाडा: भविष्यात 100% आरक्षण? मराठ्यांनंतर ब्राम्हण आणि वैश्यही मागास मानले जाणार?

आखाडा: भविष्यात 100% आरक्षण? मराठ्यांनंतर ब्राम्हण आणि वैश्यही मागास मानले जाणार?

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *