आखाडा | सिंचन घोटळ्यात अजित पवार निर्दोष, मग 70 हजार कोटी रुपये कुठे मुरले?

आखाडा | सिंचन घोटळ्यात अजित पवार निर्दोष, मग 70 हजार कोटी रुपये कुठे मुरले?

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *