विधानसभेपूर्वी राज्यातील शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी?

विधानसभेपूर्वी राज्यातील शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी?

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *