अमरावतीमधील अप्पर वर्धा धरणाचा जलसाठा 73 टक्क्यांवर

अमरावतीमधील अप्पर वर्धा धरणाचा जलसाठा 73 टक्क्यांवर

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *