कोल्हापूर । ऊस तोड न दिल्याने संतप्त शेतकऱ्यांनी अधिकाऱ्यांना कार्यालयात कोंडलं

कोल्हापूर । ऊस तोड न दिल्याने संतप्त शेतकऱ्यांनी अधिकाऱ्यांना कार्यालयात कोंडलं

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *