औरंगाबादमध्ये युतीचा पेच वाढला, भाजप नगरसेवकांनी पदे सोडली

औरंगाबादमध्ये युतीचा पेच वाढला, भाजप नगरसेवकांनी पदे सोडली

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *