मनमाडमध्ये जोरदार पाऊस, शेतकऱ्यांनी काढून ठेवलेली बाजरी भिजली

मनमाडमध्ये जोरदार पाऊस, शेतकऱ्यांनी काढून ठेवलेली बाजरी भिजली

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *