शिवसेनेकडून सत्ता स्थापनेचा प्रस्ताव आला, तर विचार करु : बाळासाहेब थोरात

शिवसेनेकडून सत्ता स्थापनेचा प्रस्ताव आला, तर विचार करु : बाळासाहेब थोरात

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *