पंढरपूरमध्ये भाजपची 'दिनदयाळ' थाळी लाँच, 30 रुपयांच्या थाळीत 10 पदार्थ

पंढरपूरमध्ये भाजपची 'दिनदयाळ' थाळी लाँच, 30 रुपयांच्या थाळीत 10 पदार्थ

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *