तुळजापूर भाजप आमदार राणा जगजीत सिंह पाटील यांच्यावर हत्येच्या प्रयत्नाचा गुन्हा

तुळजापूर भाजप आमदार राणा जगजीत सिंह पाटील यांच्यावर हत्येच्या प्रयत्नाचा गुन्हा

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *