भाजपमध्ये आमदार वि. खासदार, ब्लॅकमेलर म्हटल्यानं आमदार प्रशांत बंब भडकले

भाजपमध्ये आमदार वि. खासदार, ब्लॅकमेलर म्हटल्यानं आमदार प्रशांत बंब भडकले

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *