भाजपने सांगलीचा गड राखला, जि. प. अध्यक्षपदी प्राजक्ता कोरे तर उपाध्यक्षपदी शिवाजी डोंगरे

भाजपने सांगलीचा गड राखला, जि. प. अध्यक्षपदी प्राजक्ता कोरे तर उपाध्यक्षपदी शिवाजी डोंगरे

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *