मुंबई-पुणे एक्स्प्रेसवे पुलावरून जळता ट्रक खाली पडला

मुंबई-पुणे एक्स्प्रेसवे पुलावरून जळता ट्रक खाली पडला

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *