चंद्रपूर : पाणीपुरवठा कंपनीच्या ठेकेदाराच्या मनमानीला कंटाळून कर्मचारी संपावर, शहरातील पाणीपुरवठा बंद

चंद्रपूर : पाणीपुरवठा कंपनीच्या ठेकेदाराच्या मनमानीला कंटाळून कर्मचारी संपावर, शहरातील पाणीपुरवठा बंद

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *