हिंगोलीत मतदारांसाठी पिण्याचं पाणी, मंडप, कुलरची व्यवस्था

हिंगोलीत मतदारांसाठी पिण्याचं पाणी, मंडप, कुलरची व्यवस्था

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *