शेतकऱ्यांच्या नुकसान भरपाईबाबत आघाडी पुढाकार घेणार : बाळासाहेब थोरात

शेतकऱ्यांच्या नुकसान भरपाईबाबत आघाडी पुढाकार घेणार : बाळासाहेब थोरात

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *