नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना हेक्टरी 25 हजार रु. मदत द्या : एकनाथ शिंदे

नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना हेक्टरी 25 हजार रु. मदत द्या : एकनाथ शिंदे

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *