मावळ : दर्यानानी ट्रस्टकडून लष्कराला 4 एकर जमिनीसह 6 इमारती दान

मावळ : दर्यानानी ट्रस्टकडून लष्कराला 4 एकर जमिनीसह 6 इमारती दान

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *