कोल्हापूर | बिघाड EVM मध्ये नाही, तुमच्या खोपडीत : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस UNCUT भाषण

कोल्हापूर | बिघाड EVM मध्ये नाही, तुमच्या खोपडीत : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस UNCUT भाषण

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *