पाच हजार कोटींचा निर्णय घेतला, 40 हजार कोटी वळवले नाहीत : फडणवीस

पाच हजार कोटींचा निर्णय घेतला, 40 हजार कोटी वळवले नाहीत : फडणवीस

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *