बीड : जमीन घोटाळ्याप्रकरणी धनंजय मुंडे यांच्यावर कारवाईची टांगती तलवार?

बीड : जमीन घोटाळ्याप्रकरणी धनंजय मुंडे यांच्यावर कारवाईची टांगती तलवार?

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *