सोलापुरातील हटके ‘गाढव पोळा’! गाढवांची वाजत-गाजत मिरवणूक अन् पुरणपोळीचा नैवेद्य

सोलापुरातील हटके ‘गाढव पोळा’! गाढवांची वाजत-गाजत मिरवणूक अन् पुरणपोळीचा नैवेद्य

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *