स्पेशल रिपोर्ट : बीड : एकीकडे पाण्याने पिकं गेली, दुसरीकडे पाण्याअभावी पिकं जळाली

स्पेशल रिपोर्ट : बीड : एकीकडे पाण्याने पिकं गेली, दुसरीकडे पाण्याअभावी पिकं जळाली

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *