बीड : शेतकऱ्यांवर दुबार पेरणीचं संकट, पावसाअभावी बळीराजा बेहाल

बीड : शेतकऱ्यांवर दुबार पेरणीचं संकट, पावसाअभावी बळीराजा बेहाल

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *