एकनाथ खडसेंचा भाजपला निर्वाणीचा इशारा! 'अन्याय करु नका, अन्यथा वेगळा विचार करेन'

एकनाथ खडसेंचा भाजपला निर्वाणीचा इशारा! 'अन्याय करु नका, अन्यथा वेगळा विचार करेन'

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *