एकनाथ खडसेंना उमेदवारी नाहीच, खडसे काय निर्णय घेणार?

एकनाथ खडसेंना उमेदवारी नाहीच, खडसे काय निर्णय घेणार?

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *