प्रत्येक ग्रामपंचायतीला सरकारकडून 1 लाख रु. मदत : कोल्हापूर जिल्हाधिकारी

प्रत्येक ग्रामपंचायतीला सरकारकडून 1 लाख रु. मदत : कोल्हापूर जिल्हाधिकारी

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *