पावसामुळे सर्वच एक्स्प्रेस गाड्या रद्द, स्टेशनवर 2 ते 3 हजार प्रवासी अडकले

पावसामुळे सर्वच एक्स्प्रेस गाड्या रद्द, स्टेशनवर 2 ते 3 हजार प्रवासी अडकले

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *