शेतकऱ्यांना हेक्टरी 25 हजार द्या, सामनाची बातमी दाखवत भाजपची आक्रमक मागणी

शेतकऱ्यांना हेक्टरी 25 हजार द्या, सामनाची बातमी दाखवत भाजपची आक्रमक मागणी

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *