कोल्हापूरात सावकाऱ्याकडून शेतकऱ्यावर पिस्तुल रोखून मारहाण

कोल्हापूरात सावकाऱ्याकडून शेतकऱ्यावर पिस्तुल रोखून मारहाण

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *