कर्नाटकात ऊस आंदोलन पेटलं, संतप्त शेतकऱ्यांकडून ट्रॅक्टरची जाळपोळ

कर्नाटकात ऊस आंदोलन पेटलं, संतप्त शेतकऱ्यांकडून ट्रॅक्टरची जाळपोळ
कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *