नाशिक : सटाण्यात संतप्त शेतकऱ्यांनी कांदा रस्त्यावर फेकून दिला

नाशिक : सटाण्यात संतप्त शेतकऱ्यांनी कांदा रस्त्यावर फेकून दिला

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *