औरंगाबाद : वैजापूरात संतप्त शेतकऱ्यांनी रस्त्यावर कांदा फेकला

औरंगाबाद : वैजापूरात संतप्त शेतकऱ्यांनी रस्त्यावर कांदा फेकला

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *