बीड : बोगस मतदारांवरुन संदीप क्षीरसागर आणि जयदत्त क्षीरसागर गटात तुफान हाणामारी

बीड : बोगस मतदारांवरुन संदीप क्षीरसागर आणि जयदत्त क्षीरसागर गटात तुफान हाणामारी

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *