बीड | जालना रोडवर SBI च्या शाखेला आग, रविवार असल्याने मोठा अनर्थ टळला

बीड | जालना रोडवर SBI च्या शाखेला आग, रविवार असल्याने मोठा अनर्थ टळला

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *