हरियाणा : भीक मागणाऱ्या अंध दाम्पत्याला 'जय श्री राम' बोलण्यासाठी जबरदस्ती

हरियाणा : भीक मागणाऱ्या अंध दाम्पत्याला 'जय श्री राम' बोलण्यासाठी जबरदस्ती

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *