घाटकोपरमध्ये मित्रांनीच मित्राला संपवलं, 8 जणांचा धारदार शस्त्राने हल्ला

घाटकोपरमध्ये मित्रांनीच मित्राला संपवलं, 8 जणांचा धारदार शस्त्राने हल्ला

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *